Radośnie rosnę i myślę

Zestaw zeszytów ćwiczeń pod wspólnym tytułem „Radośnie rosnę i myślę”  to ćwiczenia edukacyjne i ogólnorozwojowe wspomagające rozwój i rozumienie mowy u dzieci.

Z zeszytami ćwiczeń „Radośnie rosnę i myślę” dzieci będą ćwiczyć:

Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy i przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-8 lat w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka.

Ćwiczenia przeznaczone są dla rodziców do pracy z dziećmi w domu, a także dla nauczycieli i terapeutów jako pomoc edukacyjna na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.